Закључак удруживање средстава са грађанима за инфраструктурне радове

Закључак удруживање средстава са грађанима за инфраструктурне радове