Закључак – Усвајање захтева за пренос средстава Фудбалском клубу Севојно за други квартал 2022. године

Закључак - Усвајање захтева за пренос средстава Фудбалском клубу Севојно за други квартал 2022. године