ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за послове
финансија, рачуноводства и привреде
Одељење за привреду
VIII број 01-320 сл./23
10.05.2022.године
У ж и ц е

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се регистровани пољопривредни произвођачи да ће Град Ужице дана 23.05.2022.године организовати бесплатан превоз заинтересованих лица са територије Града Ужица за посету Пољопривредном сајму у Новом Саду.

Пријављивање ће се обављати у згради Градске куће од 09.маја 2023.године, у канцеларији број 28. Као доказ да је домаћинство регистровано потребно је доставити на увид потврду о регистрованом пољопривредном домаћинству. Заинтересовани произвођачи су у обавези да изврше уплату за куповину улазнице која износи 500,00 динара. Признаницу о уплати понети са собом.

Произвођачи који имају неизмирена дуговања према јединици локалне самоуправе по основу раније остварених подстицаја, немају право пријављивања за одлазак на сајам!

Полазак из Ужица је у 5 часова са паркинга код Градског стадиона (Омладинска улица) у Ужицу, а из Новог Сада у 16 часова.

ГРАД УЖИЦЕ