На одржаном  Колегијуму, Већа Градске општине Севојно чланови већа разматрали су;

Централизовани Адресни регистар ,  основни и јавни регистар који садржи податке о кућним бројевима, називима насељених места, засеока, улица и тргова на територији Градске општине Севојно.

Циљ Пројекта јесте да све улице као и засеоци који немају званичне називе буду обухваћене Адресним регистром и да сви објекти буду обележени.

Пошто неки делови територије градке општине Севојно немају улични систем који ће се овим централним Адресним регистром уредити,Веће је указало који су то делови и на који начин их уредити.

.