Политика градске општине Севојно, да се свим грађанима обезбеди асфалтиран прилаз кућама сваким даном све је ближа остварењу.

Завршени су радови на асфалтирању крака Улице Милића Косјеровића површине око 100 м².

Радове је изводило ЈКП „Нискоградња” Ужице а средства су обезбеђена из градског Буџета.