На основу члана 43. Закона о заштити природе (“Службени гласник Републике Србије“, број 36/09,88/10 и 91/10-испр, 14/2016, 95/2018-др. закон и 71/2021 ) Град Ужице и Општина Чајетина дају,

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ПРЕДЛОГА
АКТА О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА ”КЛИСУРА ЂЕТИЊЕ”

Јавни увид организован је од 16.09. 2022. до 05.10.2022. године, сваког радног дана од 12 до 14 часова, у згради Градског развојног центра, ул.Петра Ћеловића бб, (последњи спрат) у Ужицу и у просторијама Општине Чајетина (канцеларија број 2), као и на сајту Града Ужица www.uzice.rs и Општине Чајетина www.cajetina.org.rs.
Заинтересована лица могу током јавног увида доставити своје мишење, примедбе и предлоге Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој Града Ужица и Општини Чајетина, најкасније до 05.10.2016.године до 14 часова.

Јавна расправа о Предлогу акта о проглашењу заштићеног подручја предела изузетних одлика ”Клисура Ђетиње”одржаће се 10.10.2022.године у Свечаној сали Градске куће, ул.Димитрија Туцовића бр.52, у Ужицу са почетком у 12 часова.

Документа за преузимање

Одлука о проглашењу предела изузетних одлика „Клисура Ђетиње“