ЈКП Биоктош обавештава грађане, обвезнике плаћања услуге закупа и одржавања гробља, да своје обавезе могу измирити на градским гробљима или на благајни предузећа које се налази у Улици Николе Пашића 5в.

Грађани своје обавезе могу измирити и уплатом на текући рачун ЈКП „Биоктош“: 160-7080-79, а свој број картона уписује у позиву на број.

Бројеви телефона за све додатне информације:
Гробље „Доварје“ 031/564-743,“Влаовац“ 031/531-845