Од 11. маја, а у складу са одлуком Кризног  штаба,  Предшколска установа „Ужице“ успоставља редован рад објеката за пријем деце у складу са исказаним потребама породица запослених родитеља, односно других законских заступника, који немају другу могућност збрињавања деце.

Обавештавамо родитеље/друге законске заступнике да ће сви бити у обавези да нам пре повратка у предшколску установу доставе потврде да послове морају да обављају у седишту или другим пословним и организационим јединицама послодавца, са контактом послодавца.

Родитељи/други законски заступник је у обавези приликом повратка детета у установу да донесе потврду од лекара педијатра о здравственом стању детета, не старију од 7 (седам) дана.

У наредним данима родитељи ће бити обавештени који објекти Предшколске установе ће почети са радом и о процедурама пријема деце у Установу.