Предшколска установа “Ужице” подсећа родитеље да ће се закључивање уговора за новопримљену децу обављати још само овe седмицe, тј. до 16.08.2021. године (пошто је 15.08.2021.године нерадни рад), до 15 часова. Након овог рока неће бити могуће закључити уговор, тј. сматраће се да су одустали од коришћења услуга.

Уговор потписују оба родитеља уз достављање лекарске потврде за дете, издате од изабраног педијатра.