25. Мишљење за обављање друге јавне функције секретару Скупштине

25. Мишљење за обављање друге јавне функције секретару Скупштине