25. Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Севојно

25. Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Севојно