Одлука о констатовању престанка мандата одборнику Скупштине Градске општине Севојно

Одлука о констатовању престанка мандата одборнику Скупштине Градске општине Севојно