2-22 Закључак – Усвајање захтева за пренос средстава за трећи квартал 2022.године ГК Севојно

2-22 Закључак - Усвајање захтева за пренос средстава за трећи квартал 2022.године ГК Севојно