59. Закључак – Извештај о раду Већа Градске општине Севојно за 2021.годину

59. Закључак - Извештај о раду Већа Градске општине Севојно за 2021.годину