60. Закључак -Усвајање захтева за пренос средстава за I квартал 2022.године ФК Севојно , Севојно_3

60. Закључак -Усвајање захтева за пренос средстава за I квартал 2022.године ФК Севојно , Севојно_3