60. Закључак -Усвајање захтева за пренос средстава за I квартал 2022.године КК Севојно , Севојно_1

60. Закључак -Усвајање захтева за пренос средстава за I квартал 2022.године КК Севојно , Севојно_1