60. Закључак -Усвајање захтева за пренос средстава за I квартал 2022.године СУ Севојно , Севојно_2

60. Закључак -Усвајање захтева за пренос средстава за I квартал 2022.године СУ Севојно , Севојно_2