Закључак -Усваја се предлог Извештаја о извршењу буџета Градске општине Севојно за период јануар-јун 2022. године

Закључак -Усваја се предлог Извештаја о извршењу буџета Градске општине Севојно за период јануар-јун 2022. године