36-20 Закључак – Предлог за доделу награде града Ужица

36-20 Закључак – Поклон паретићи за ђаке прваке

36-20 Закључак – Коришћење простора,организација младих

36-20 Закључак – Заштита животне средине

36-20 Закључак – Инфраструктурни објекти – удруживање

35-20 Закључак – ФК Севојно

35-20 Закључак – СУ Севојно

35-20 Закључак – КК Севојно

35-20 Закључак – ГК Севојно

34-20 Закључак -Одлуке о завршном рачуну Градске општине Севојно за 2019. годину

34-20 Закључак – Извештаја о извршењу буџета ГО Севојно за период јануар-јун 2020. године

33-20 Закључак – Термин културни центар

33-20 Закључак – Монографија

32-20 Одлука – ФК Севојно

32-20 Одлука – СУ Севојно

32-20 Закључак – ФК Севојно

32-20 Закључак – СУ Севојно

32-20 Закључак – КК Севојно

32-20 Закључак – ГК Севојно

32-20 Oдлука – КК Севојно

32-20 Oдлука – ГК Севојно

31-20  Закључак – Регионална развојна агенција

29 -20 Одлука – Kарате клуб Uniline Севојно

29-20 Одлука – Фудбалски клуб Севојно

29-20 Одлука – Гимнастички клуб Севојно

29-20 Одлука – Спортско удружење Севојно