Rešenje o finansijskom planu za 2023. godinu – Veće gradske opštine

Rešenje o finansijskom planu za 2023. godinu - Veće gradske opštine