У Улици Вишеслава Бугариновића почетком године изграђена су и асфалтирана паркинг места за путничка возила на четири локације.

Пошто се показало да постоји потреба за још паркинг места а узимајући у обзир да су у овој Улици углавном стамбене зграде приступило се изради додатних паркинга.

У току су радови на још две локације са чијим капацитетом ће се задовољити потребе паркикања тако да у овој улици неће више бити возила по тротоару.

Радове изводи АД „Путеви Ужице”