50.седница Већа ГО Севојно

  1. Предлог дневног реда
  2. Разматрање предлога за умањење јулских рачуна за воду грађанима Севојна
  3. Договор око организације Дана општине