На основу поднетог захтева „Телеком Србија” А.Д., ул.Таковска бр.2, Београд , за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ:  „Инсталацијa антенског система РБС мобилне  телефоније ознаке „Севојно-Јаворска (Атлас)“  – УЕ161/УЕУ161/УЕО161 на постојећем антенском стубу, у оквиру компаније «АТЛАС» д.о.о., на кат. парцели бр. 3714/3 КО Севојно, у ул. Партизанска бб, дана 27.05.2021.године, у просторијама Културног центра (стара школа) у Севојну одржана је јавна расправа која је због епидемиолошке ситуације више пута одлагана.

Студију о процени утицаја на животну средину и нетехнички краћи приказ предметне Студије за пројекат презентовали су стручни сарадници „Телеком Србија”

Грађани Севојна и руководство Градске општине који су узели учешће у јавној расправи указали су на низ непознаница које ће комисија за одобравање Студије узети у обзир приликом давања коначног мишљења.