Решење о прихватању понуде

Решење о прихватању понуде