Позив за подношење понуда преузмите ОВДЕ

Конкурсну документацију преузмите ОВДЕ

Записник о отварању понуда преузмите ОВДЕ

Извештај о поступку набавке преузмите ОВДЕ

Одлуку о додели уговора преузмите ОВДЕ

План набавки за 2023 годину преузмите ОВДЕ

Измењенa верзијa плана набавки за 2023. годину – верзија 2 преузмите ОВДЕ

Измењенa верзијa плана набавки за 2023. годину – верзија 3 преузмите ОВДЕ

Измењенa верзијa плана набавки за 2023. годину – верзија 4 преузмите ОВДЕ

Измењена верзија плана набавки за 2023.годину – верзија 5 преузмите ОВДЕ

Извештај о набавкама на које се закон не примењује преузмите ОВДЕ

Позив за подношење понуда преузмите ОВДЕ

Конкурсну документацију преузмите ОВДЕ

Записник о отварању понуда преузмите ОВДЕ

Извештај о поступку набавке преузмите ОВДЕ

Решење о избору најповољније понуде преузмите ОВДЕ

Позив за подношење понуда преузмите ОВДЕ

Конкурсну документацију преузмите ОВДЕ

Записник о отварању понуда преузмите ОВДЕ

Извештај о поступку набавке преузмите ОВДЕ

Решење о избору најповољније понуде преузмите ОВДЕ

Позив за подношење понуда преузмите ОВДЕ

Конкурсну документацију преузмите ОВДЕ

Записник о отварању понуда преузмите ОВДЕ

Извештај о поступку набавке преузмите ОВДЕ

Oдлуку о додели уговора преузмите ОВДЕ

Позив за подношење понуда преузмите ОВДЕ

Образац понуде преузмите ОВДЕ

Службену белешку са отварања понуде преузмите ОВДЕ

Решење о прихватању понуде преузмите ОВДЕ

Позив за подношење понуда преузмите ОВДЕ

Образац понуде преузмите ОВДЕ

Службена белешка са отварања понуда преузмите ОВДЕ

Решење о прихватању понуде преузмите ОВДЕ

Позив за подношење понуда преузмите ОВДЕ

Образац понуде преузмите ОВДЕ

Службену белешку са отварања понуде преузмите ОВДЕ

Решење о прихватању понуде преузмите ОВДЕ

Позив за подношење понуда преузмите ОВДЕ

Образац понуде преузмите ОВДЕ

Службена белешка са отварања понуде преузмите ОВДЕ

Решење о прихватању понуде преузмите ОВДЕ

Позив за подошење понуда преузмите ОВДЕ.

Образац понуде преузмите ОВДЕ.

Службену белешку са отварања понуда можете погледати ОВДЕ.

Решење о прихватању понуде можете погледати ОВДЕ.

Позив за подошење понуда преузмите ОВДЕ.

Образац понуде преузмите ОВДЕ.

Службену белешку са отварања понуде можете погледати ОВДЕ.

Решење о прихватању понуде можете погледати ОВДЕ.

План набавки за 2022. годину преузмите ОВДЕ

Измењена верзија плана  набавки за 2022. годину преузмите ОВДЕ

Измењена верзија плана  набавки за 2022. годину – Верзија 3 преузмите ОВДЕ

Извештај о набавкама преузмите ОВДЕ.