8. Модел уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем

8. Модел уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем