У случају обављања неопходних послова из области пољопривреде током периода забране кретањa (радним данима од 17:00-05:00 часова, викендом – од суботе у 13:00 часова до понедељка у 05:00 часова) сваки пољопривредни произвођач има могућност да дође до дозволе за кретање током овог периода.

Захтев се подноси електронским путем преко сајта Министарства пољопривреде (www.minpolj.gov.rs) и може се поднети преко било ког рачунара или преносивог уређаја.

На сајту постоје детаљна упуства у вези подношења захтева, како за биљне произвођаче, тако и за оне који се баве сточарском производњом.

Треба  имати у виду да је рок за одговор на захтев 48 сати, па је важно да сви они који исказују неопходност кретања за време забране кретања,  захтев пошаљу што пре.

Градска управа за инфраструктуру и развој