ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-21/20

Датум: 12.05.2021.год.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће «Телеком Србија» А.Д., ул.Таковска бр.2, Београд, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ: „Инсталацијa антенског система РБС мобилне  телефоније ознаке „Севојно-Јаворска (Атлас)“  – УЕ161/УЕУ161/УЕО161 на постојећем антенском стубу, у оквиру компаније «АТЛАС» д.о.о., на кат. парцели бр. 3714/3 КО Севојно, у ул. Партизанска бб, у  Севојну дана 13.10.2020. год.

Јавна расправа и презентација предметне Студије чије је одржавање било предвиђено за 10.новембар 2020.год и 4.фебруара 2021. год. није одржана због погоршане епидемиолошке ситуације у Републици Србији, а у складу са инструкцијама Владе Србије и мерама кризног штаба.

У складу са чл. 4. став 2. и чл. 6. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 69/05),  примедбе и мишљења на Студију се подносе у писаном облику за време трајања јавног увида и достављају наведеној Градској управи, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој, преко писарнице Града Ужица, канцеларија бр.9, у ул. Д.Туцовића бр. 52 или путем Поште.

У складу са чл. 20. став 3.Закона о процени утицаја на животну средину и чл. 5.  наведеног Правилника, дана 27. маја 2021. године,  са почетком у 12,00 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у сали „Културног центра“ (Старе школе), у ул. Хероја Дејовића, у Севојну. Јавна расправа ће се  одржати у складу са инструкцијама  Владе Републике Србије  и мерама кризног штаба.

Студију о процени утицаја на животну средину и нетехнички краћи приказ предметне Студије за пројекат: „Инсталацијa антенског система РБС мобилне телефоније ознаке „Севојно-Јаворска (Атлас)“  можете погледати ОВДЕ.

Обавештење се објављује на основу члaна 20, а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), каo и на основу члана 109. и 115. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16).