46. Решење о престанаку рада на положају вршиоца дужности начелника Управе ГО Севојно

46. Решење о престанаку рада на положају вршиоца дужности начелника Управе ГО Севојно