49. Закључак о усвајању захтева за пренос средстава ГК Севојно, Севојно за III квартал 2021.године

49. Закључак о усвајању захтева за пренос средстава ГК Севојно, Севојно за III квартал 2021.године