51. Локални савет за запошљавање – Предлог ранг листе за доделу субвенција за запошљавање

51. Локални савет за запошљавање - Предлог ранг листе за доделу субвенција за запошљавање