52. Закључак – Предлог Граду Ужицу инфраструктурне радове преко текућег одржавања на територији ГО Севојно

52. Закључак - Предлог Граду Ужицу инфраструктурне радове преко текућег одржавања на територији ГО Севојно