52. Закључак – Предлог инфраструктурних радова на територији ГО Севојно директених инвестиција из буџета Града Ужица у 2022.години

52. Закључак - Предлог инфраструктурних радова на територији ГО Севојно директених инвестиција из буџета Града Ужица у 2022.години