54. Извештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Севојно за период јануар – септембар 2021.године

54. Извештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Севојно за период јануар - септембар 2021.године