54. Одлука о зимском одржавању путних паваца на територији ГО Севојно

54. Одлука о зимском одржавању путних паваца на територији ГО Севојно