Организација радова на зимском одржавању на подручју градске општине Севојно за 2018./2019.годину, набавка материјала,ангажовање механизације и радне снаге вршиће се у складу са финансијским могућностима и утврђеним стандардима.

Зимско одржавање улица на територији градске општине Севојно и то;

  1. Улица Миливоја Марића до скретања за гробље Влаовац
  2. Улица Браће Чолић – од ул. Миливоја Марића до ул. А. Вучковића
  3. Улица Александра Вучковића
  4. Улица Хероја Дејовића
  5. Улица Вишеслава Бугариновића
  6. Улица Драгачевска

у надлежности је града Ужица и обављаће се механизацијом коју за те локације ангажује Град.

За остале улице и локалне путеве надлежна је градска општина Севојно у сарадњи са ЈП „Ужице развој”.

На све локације, које су дефинисане у сарадњи са грађанима, извезен је агрегат са соли за посипање.

Ради бржег и ефикаснијег уклањања падавина са саобраћајница ангажован је већи број извођача и дефинисане саобраћајнице које одржавају.

                                                                                                Градска општина

                                                                                                     Севојно

Програм зимског одржавања, који је донео град Ужице, можете погледати ОВДЕ.