Циљ акције пролећног чишћења је да грађани искористе повећане капацитете за одвожење кабастог отпада како би се смањиле те количине у каснијем периоду.

Грађани кабасти отпад могу одлагати поред постојећих контејнера као и у велике кошеве који ће бити постављени у Севојну.

Акција траје од уторка 9. априла до недеље 13. априла.

Субота  је главни дан и тада ће бити организовано сакупљање и одвожење кабастог отпада. Носаилац акције је ЈКП „Биоктош” коме ће и ове године као и претходних, помагати сва остала градска јавна предузећа, свако у складу са својим могућностима и капацитетима.