После санирања клизишта приступило се изгадњи пута према Томовићима на Сарића Осоју.

Насипањем , ваљањем и постављањем асфалтног застора завршени су радови на овом путном правцу у дужини од 120 метара.

Средства су обезбеђена удруживањем са грађанима у односу 33 посто грађани а 67 посто град Ужице.

Радове  је изводило  ЈКП “Нискоградња“ .