Школа ће вршити упис деце рођене од 1.3.2014. до 28.2.2015. године у припремни предшколски програм за школску 2020/2021. годину почев од 1.4.2020. године.

Документа која су потребна за упис:

  1. Извод из матичне књиге рођених
  2. Потврда лекара о здравственом прегледу детета

За време ванредног стања родитељи који треба да упишу дете у припреми предшколски програм доставиће на мејл sekretar@ossevojno.edu.rs следеће податке: име и презиме детета, датум рођења детета, адресу пребивалишта и контакт телефон.

Наведене податке родитељи могу саопштити секретару школе и путем телефона на број 065/85-31-250 сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова.

Документа неопходна за упис родитељи ће доставити секретару школе или  васпитачицама Нади Живковић за ИО Крвавци, а васпитачици Злати Јањић за ИО Злакуса, по окончању ванредног стања.