Апликација „Заједно до добрих одлука“ која је доступна на сајту Града Ужица , део је намере градског руководства  да се већом партиципацијом грађана у процесу усвајања одлука унапреди квалитет живота у Ужицу. Ово је суштина новине која очекује Ужичане заинтересоване за учешће у процесу одлучивања.

Тренутно у овом моменту у апликацији се налази шест одлука које ће се наћи на првој наредној седници Скупштине и да ће се партиципативни процес касније ширити тако да ће на већину одлука суграђани моћи да утичу својим сугестијама. Од одлука на које грађани немају право утицаја су оне информативног карактера и не предвиђају могућност измена, јер се раде по аналогији са вишим законским актима.

Од јуна прошле године обавеза локалних самоуправа је да  на сајтовима објављује почетак доношења општег акта, а „кампања „Заједно до добрих одлука“ представља корак више у правцу укључивања грађана у процес одлучивања, и  представља новину у функционисању локалних самоуправа уопште.

Седам одлука које по закону морају да иду на јавну расправу,  системом „Заједно до добрих одлука“  овај број постаје већи.

Апликација даје могућност увида у доступне важеће одлуке, нацрте нових одлука које могу упоредити и на основу тога дати своје предлоге и коментаре. Уколико се за процес одлучивања предвиђа завршна расправа време и место њеног одржавања биће видно истакнути.Извештај у апликацији обухватиће све приспеле сугестије.

Тренутно у апликацији је седам предлога Одлука;

Одлука о паркиралиштима,  Одлука о комуналном уређењу града, Одлука о оглашавању, Одлука о укључењу грађана у буџетски процес кроз спровођење  локалног партнерства јесу неке од планираних у којима ће моћи да одлучују и грађани а наћи ће се на седници Скупштине 11. априла.

Грађани градске општине Севојна могу се укључити у јавну расправу  преко Апликације  Инфо сервис – Заједно до добрих одлука.

Пример једне од одлука у апликацији