Јавни оглас за давање у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својиниЈавни оглас за давање у закуп гараже број 5 у стамбеној згради у Улици Вишеслава Бугариновића 14а у СевојнуЈавна набавка – Путна инфраструктура у ГО СевојноЈавна набавка – Путна инфраструктура у ГО СевојноОглас за давање у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својиниЈавна набавка – Изградња јавне расвете у ул.Хероја Дејовића у ГО СевојноЈавна набавка – Уградња јаловине и рад машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева – ископ, одвоз, планирање и ваљање свих врста материјалаЈавна набавка-Рад машина на зимском одржавању путева и улица на територији градаЈавнa набавка - путна инфраструктура у ГО СевојноЈавни оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљиштаЈавни оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљиштаОглас за давање у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својиниЈавна набавка – Реконструкција Цара Душана, СевојноЈавна набавка – Реконструкција Гаврила Принципа, део Браће Николић и Рујевац, СевојноПлан набавки за 2017. годину