Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма/пројеката у области спровођења омладинске политике из буџета Градске општине Севојно у 2024. години

1.       Пријавни образац

2.       Образац предлога програма

3.       Образац буџета програма

4.       Наративни приказ буџета

5.        Модел интерног акта о антикорупцијској политици

6.       Изјава да средства нису на други начин обезбеђена

7.        Изјава о прихватању обавезе корисника средстава буџета Градске општине Севојно

8.        Биографија једног учесника у пројекту

9.  Решење о формирању комисије из области омладинске политике

10.  Листа вредновања и рангирања програма из области омладинске политике

11. Извештај о спроведеном Јавном конкурсу – омладина

12. Одлука о избору програма из области омладинске политике

13. Решење о додели средстава из области омладинске политике