Извештај о реализованој финансијској подршци програмима удружења из буџетских средстава у 2020.години.Одлука о финансирању програма - Област спровођења омладинске политикеРешење о финансирању програма -Област спровођења омладинске политикеЛиста вредновања и рангирања програма - област омладинска политикаРешење о формирању комисије из области омладинске политикеЈАВНИ КОНКУРС за финансирање/суфинансирање програма у области спровођења омладинске политикеИзмена плана јавних конкурсаРешење о додели средстава из области културеРешење о додели средстава из области спровођења омладинске политикеОдлука о избору програма из области спровођења омладинске политикеОдлука о избору програма из области културеРешење о формирању комисије из области културеРешење о формирању комисије из области омладинске политикеЛиста вредновања програма из области омладинске политикеЛиста вредновања програма из области културеЈАВНИ КОНКУРС за финансирање/суфининсирање програма у области спровођења омладинске политике из буџета Градске општине Севојно у 2021. годиниЈАВНИ КОНКУРС за финансирање/суфининсирање програма у области културе из буџета Градске општине Севојно у 2021. годиниГодишњи План јавних конкурса за 2021. годинуГодишњи План јавних конкурса за 2020. годину