На одржаној 6.седници Већа Градске општине Севојно чланови већа разматрали су;

Извештај о извршењу Одлуке о Буџету Градске општине Севојно за период јануар – јун 2018.године, обрађен од Градске управе за финансије, и предлог проследили Скупштини ГО на усвајање.

Предлог Одлуке у изменама и допунама Одлуке о Буџету Градске општине Севојно за 2018.годину, обрађан од Градске управе за финансије, и предлог проследили Скупштини ГО на усвајање.

Усаглашен  план радова из надлежности  ,,ЈКП Водовод “  из Ужица ( замена цеви, реконструкција водоводне мреже…),  које треба извести на територији Градске општине Севојно у 2019.години и исти прослеђен   ,,ЈКП Водовод “  из Ужица.