На основу члана 9. Статута Градске општине Севојно („Службени лист Града Ужица“ број 13/19) и члана 19. Одлуке о учешћу грађана Градске општина Севојно („Службени лист Града Ужица“ број 24/19) обавештавамо све грађане, стручну јавност, организације цивилног друштва и остале заинтересоване актере да ће се

 

ЈАВНА РАСПРАВА

 

О предлогу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2021. годину одржати дана 29.06.2021. године (уторак), са почетком у 16 часова, у скупштинској сали Градске општине Севојно.

 

  • рок за достављање предлога и сугестија у писаној и електронској форми је 29.06.2021. године на имејл адресу: gosevojno@uzice.rs или подношењем писаних предлога – поднесака путем поште или непосредно на адресу Градска општина Севојно, Миливоја Марића 40, 31205 Севојно.

 

Документа за преузимање

Одлука o буџету Градске општине Севојно за 2021.годинуНацрт прихода и расхода за измену и допуну Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2021.годинуИзвештај о јавној расправи