I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

 

Овим упутством ближе се уређује поступак спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општине Севојно, расписаних за 04. март 2018. године.

 

Члан 2.

 

За Скупштину Градске општине  Севојно бира се 15 одборника.

Избори за одборнике Скупштине Градске општине Севојно расписани су одлуком председника  Скупштине града Ужица ( “Службени лист Града Ужица РС“ бр. 01/2018).

Цео документ можете погледати/преузети ОВДЕ